Uruchamiamy dzieciaki – o akcji

Akcja prozdrowotna „Uruchamiamy Dzieciaki” skierowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców, wychowawców i trenerów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadwagi i wynikających z niej chorób u dzieci.

Badamy nawyki żywieniowe, formy spędzania wolnego czasu i aktywność fizyczną, stan narządu ruchu, kręgosłupa i kończyn dolnych oraz inne czynniki ryzyka u dzieci.

Brak ruchu jest rosnącym problemem społecznym, dlatego przygotowaliśmy program zawodów rozgrywanych w szkole, oceniających kondycję dzieci.

W naszą inicjatywę zaangażowali się wykładowcy akademiccy oraz lekarze i specjaliści, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką i leczeniem dzieci. Sami jesteśmy entuzjastami biegania, organizatorami Biegu Uniwersytetu Medycznego, dlatego chcemy zarazić naszą pasją dzieci, pokazując im radość i satysfakcję oraz pozostałe korzyści płynące z wysiłku fizycznego. Pragniemy zachęcić uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do ćwiczeń i startu w zawodach biegowych organizowanych przez szkołę.

 

Na akcję „Uruchamiamy Dzieciaki” składają się następujące działania:

  1. DIAGNOSTYKA mająca na celu postawienie rozpoznania: Badanie ankietowe skierowane do rodziców wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta w celu oceny częstości występowania i uwarunkowań społeczno-zdrowotnych nadwagi i otyłości u dzieci. W tym roku wraz z kampanią „Lekki Tornister” przeprowadzamy również badania wad postawy u dzieci, a także sprawdzamy wagę ich plecaków szkolnych.
  2. TERAPIA, czyli przygotowanie programu naprawczego, treningu prowadzonego przez nauczycieli wf-u w szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach, które zadeklarują chęć przystąpienia do naszej akcji, zorganizowane zostaną szkolne zawody biegowe w postaci Testu Coopera. Będzie to 12 minutowy bieg, którego zwycięzcy nagrodzeni zostaną w swoich kategoriach wiekowych. Dzieci otrzymają dyplomy, a zwycięzcy medale Biegu Uniwersytetu Medycznego.
  3. PROFILAKTYKA, na którą składa się cykl wykładów skierowanych do specjalistów ds. żywienia, wychowawców, nauczycieli wf-u, rodziców. Wykładowcami są nauczyciele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dietetycy i trenerzy.

 

W ramach akcji „Uruchamiamy Dzieciaki” organizujemy:

  1. Sześć otwartych konferencji naukowych poświęconych problemowi nadwagi
    i otyłości;
  2. Imprezę sportową BUMKIDS – biegi dla dzieci na dystansach 400, 800 i 1200 metrów rozgrywane podczas Biegu Uniwersytetu Medycznego;
  3. Akcję ankietową skierowaną do rodziców uczniów wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów w celu oceny częstości występowania i uwarunkowań społeczno-zdrowotnych nadwagi i otyłości u dzieci;
  4. Finał akcji podczas majowego festynu sportowego Akademii Wychowania Fizycznego „Przewietrz się na Olimpijskim”, gdzie rozegrane są zawody sportowe: biegi oraz mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej;
  5. Uroczystą konferencję prasową przedstawiającą uzyskane w ankietach wyniki.

Akcja „Uruchamiamy Dzieciaki” organizowana jest wspólnie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz Fundację Biegaj dla Zdrowia. Nasze działania objęte są patronatem Jego Magnificencji Rektora Marka Ziętka.

Współorganizatorami naszych działań są: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

Akcja Uruchamiamy Dzieciaki została również objęta honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia oraz Konsulatu Królestwa Norwegii we Wrocławiu. Głównym Partnerem Akcji jest Lekki Tornister – organizowany przez Fundację Rosa program profilaktyki wad postawy u dzieci.

 

 

ORGANIZATORZY

 

PATRONAT HONOROWY

 

PARTNER GŁÓWNY

 

SPONSORZY

 

PARTNERZY