Prof. Tomasz Wróbel

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Historia mojego biegania to kilkanaście lat biegania rekreacyjnego, udział w wielu maratonach i półmaratonach. W pierwszej edycji Biegu Uniwersytetu Medycznego zwyciężyłem w kategorii pracowników UMED.

Idea Biegu Uniwersytetu Medycznego zasługuje na poparcie, a przede wszystkim na czynny udział. Jest to przedsięwzięcie, które integruje środowisko akademickie naszej Uczelni, a jednocześnie promuje zdrowy styl życia.

Zachęcam do startu w Biegu Uniwersytetu Medycznego!